Antennbolaget är ett installation och serviceföretag inom svagströmsbranschen. Vi är specialister på TV-antenner, paraboler, kabel-TV, LAN-nätverk och larm. Efter att ha börjat med enskilda hushåll via bostadshus har verksamheten ökats till att nu omfatta företag, bostadsrättsföreningar, samfällighetsföreningar, fastighetsbolag, skolor, myndigheter och hotell.

Vi har även förtroendet att serva de stora radio och TV-kedjorna med hjälp att montera antenner, paraboler och tv-apparater till deras kunder.